คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมงานแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 82 ปี

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมงานแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 82 ปี  

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมด้วย อ.ดร.อบ นิลผาย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และ อ.ดร.จิรเกียรติ ทรายทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เข้าร่วมงานแสดงความยินดีในโอกาสที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบวันสถาปนา 82 ปี โดยภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป พิธีวางแจกันรูปเหมือน ม.ล.ชูชาติ กำภู ณ อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์