อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถโดยสารชั้นสูง

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  บริษัท สหมณฑล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เด็นโซ่ เซล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถโดยสารชั้นสูง วิทยากร คุณธารา คงลำธาร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องปรับอากาศรถโดยสาร บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ภายในงานได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 15304 อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา