ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย เนื่องในงานวันแถลงข่าวการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมงานแถลงข่าวงานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 25 และเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ภายในงานยังได้มีการจัดนำแสดงผลงานทางวิชาการของคณาจารย์จากหน่วยวิจัยภายในคณะ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบและผลิตทางอุตสาหกรรม, กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการบินและอวกาศ และกลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง ณ Co-working space ชั้น G อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา พร้อมกันนี้ ยังได้มีการพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ 5 G Testbed ที่จัดตั้งอยู่ภายในอาคาร 23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา