คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 รายการครุภัณฑ์เครื่องทดสอบโมดูลัสแรงเฉือนแบบความเครียดต่ำ

รายละเอียด