คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดและวิเคราะห์ของสัญญาณทางไฟฟ้าและเครื่องจักรหมุน จำนวน 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดและวิเคราะห์ของสัญญาณทางไฟฟ้าและเครื่องจักรหมุน จำนวน 1 ชุด

ระหว่างวันที่ 6 พ.ย. – 26 พ.ย. 63

รายละเอียด