คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เอซี/ดีซี อีเล็คทรอนิกส์โหลดสามเฟส จำนวน 1 เครื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เอซี/ดีซี อีเล็คทรอนิกส์โหลดสามเฟส จำนวน 1 เครื่อง

ระหว่างวันที่ 6 – 26  พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด