คณะวิศวกรรมศาสตร์ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งอาจารย์(ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)จำนวน 1 อัตรา

โดยมีรายละเอียดดังลิงค์ด้านล่าง

รายละเอียดการรับสมัคร

ใบรับสมัคพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)