แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาขอความร่วมมือศิษย์เก่าที่รหัสขึ้นต้นด้วย 58 แจ้งต่อนายจ้าง(หัวหน้างาน) ให้ช่วยทำแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คลิกได้ที่ link นี้ https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/boss/

หมายเหตุ : เฉพาะปริญญาตรี ทั้งนี้ศิษย์เก่าต้องแจ้งรหัสนิสิต(ที่ขึ้นต้นด้วย 58) ให้กับนายจ้าง(หัวหน้างาน) เพื่อทำแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต