คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาขอส่ง ส.ค.ส อวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว พบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเทอญ

รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา