คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)