คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด

ลงประกาศวันที่ 20 ม.ค.64 – 3 ก.พ.64

รายละเอียด