นวัตกรรมใช้เป็นอาวุธต่อสู้ภัยร้ายใกล้ตัวไวรัส COVID-19 และฝุ่น PM 2.5

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอเชิญรับฟังสัมนา “นวัตกรรมใช้เป็นอาวุธต่อสู้ภัยร้ายใกล้ตัวไวรัส COVID-19 และฝุ่น PM 2.5” ปฎิบัติตัวอย่างไร ? ให้ปลอดภัยจากการระบาดของโควิด19 ! ด้วยการประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรม ผ่านการ Live สด ออนไลน์ทาง Youtube : คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 8.30 -12.00 น.