ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา พร้อมผู้บริหารภายในวิทยาเขตศรีราชา และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมด้วย คุณจิรดาวัลย์ จรุงธรรมโชติ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และผู้แทนบุคลากรของคณะ เดินทางเข้ามอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 แด่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


พร้อมกันนี้ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ยังได้เดินทางเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา รองศาสตราจารย์ ดร.พียุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พียุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล ที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้รับมอบแทน