คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเบื้องต้นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งอาจารย์ (ภาควิศวกรรมโยธา)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ