รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานและหัวหน้าฝ่ายผลิต โรงงานกลั่นกลีเซอรีน Thai Glycerine LTD. กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานและหัวหน้าฝ่ายผลิต โรงงานกลั่นกลีเซอรีน Thai Glycerine LTD. กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
วุฒิ: ปริญญาตรี+วิศวะเครื่องกลหรือไฟฟ้า
ประสบการณ์: 15ปี+(อายุประมาณ40-50ปี)
ส่งใบสมัครและresumeไป Email:lertwilai@hotmail.com
http://www.thaiglycerine.com/