สอบสัมภาษณ์ KU Admission

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดยโครงการรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission)

เมื่อเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 6103 อาคาร 6 ศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 

[envira-gallery id=”2280″]