บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดประชาสัมพันธ์ โครงการ “Isuzu Creative Brains Challenge 2017”

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดประชาสัมพันธ์ โครงการ “ประกวดออกแบบรถอนาคตของอีซูซุในจินตนาการ” โครงการ “Isuzu Creative Brains Challenge 2017” ให้กับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต ชั้นปีที่ 2-3 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

[envira-gallery id=”3180″]