บริษัท Fujitsu รับสมัครนักศึกษาจบใหม่

บริษัท Fujitsu รับสมัครนักศึกษาจบใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ภาคไฟฟ้าและเครื่องกล จำนวน 15 ตำแหน่ง เพื่อมาทำงานด้านออกแบบและพัฒนาเครื่องปรับอากาศ ท่านใดที่สนใจติดต่อ คุณพรรณิภา (089-7473640)