รับสมัครนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝึกงานในรูปแบบ Part-Time ระหว่างช่วงปิดเทอม

  เนื่องด้วยบริษัท ดีทีเอส แดร็คเซิลไมเออร์ ออโทโมทีฟ ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับสมัครนิสิต/นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี มาฝึกงานในรูปแบบ Part-Time ในระหว่างช่วงปิดภาคเรียนนี้