สัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจำปี 2560

ประมวลภาพบรรยากาศการจัดสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจำปี 2560 รอบแอดมิดชั่น
[envira-gallery id=”4199″]