พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๔ อาคาร ๑๔ หอสมุดอนุสรณ์ ๑๐ ปี วิทยาเขตศรีราชา

[envira-gallery id=”4934″]