นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้รับรางวัลโครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 5

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 5 ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤศจิกายน 2560 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน สำนักนายกรัฐมนตรี และบริษัท อินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) โดยกำหนดการแข่งขันรอบแรกในภาคตะวันออก ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง ผลปรากฎว่า นางสาวจุฑารัตน์ สีชมภู ได้รับรางวัลอันดับ 3 และนางสาวนภารัตน์ รุยันต์ ได้รับรางวัลอันดับ 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ชุมชู อาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ นิสิตทั้งสองคนยังได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม ชลพฤกษ์ รีสอร์ต จ.นครนายก คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

[envira-gallery id=”4972″]