บริษัท ฮอนชวน เอฟดี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด รับนิสิตสหกิจศึกษา

บริษัท ฮอนชวน เอฟดี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด รับนิสิตสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (IE /EE) สวัสดิการ ค่าแรง 300 บาท / วัน และมีที่พักให้ ไม่มีรถรับส่ง หากพูดภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ