โครงการแนะแนวสัญจรโรงเรียนในภาคตะวันออก

งานสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแนะแนวสัญจรโรงเรียนในภาคตะวันออก (Roadshow)เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรและแนวทางการเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา ,โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ,โรงเรียนพานทอง และโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

[envira-gallery id=”5055″]