บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด รับนิสิตฝึกสหกิจ ในตำแหน่ง programmer

บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด  มีความต้องการรับนิสิตฝึกสหกิจ ในตำแหน่ง programmer จำนวน 15 คน และตำแหน่ง technical จำนวน 15 คน สำนักงานใหญ่อยู่ที่ อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ สนามเป้า กรุงเทพฯ  และมีสำนักงานสาขาอยู่ที่ ตึกคอมชลบุรี