การจัดบรรยายในหัวข้อ U.S. Education and Scholarship Opportunities

การจัดบรรยายในหัวข้อ U.S. Education and Scholarship Opportunities โดยสถานฑูตอเมริกา ในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีนิสิตเข้าร่วมฟังการบรรยายประมาณ 90 คน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เป็นตัวแทนกล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึก และขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษ ดร.สืบสกุล มาร่วมแชร์ประการณ์ในการศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา

[envira-gallery id=”5801″]