บริษัทโยโรซึ คอร์ปอเรชั่น ผลิตช่วงล่างรถยนต์ (Suspension members) รับสมัครนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา

บริษัทโยโรซึ คอร์ปอเรชั่น ผลิตช่วงล่างรถยนต์ (Suspension members)  รับสมัครนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาเข้าทำงาน หรือผู้ที่สนใจมีประสบการณ์