บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานใหม่หลายอัตรา

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานใหม่หลายอัตรา ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่จบการศึกษาไปแล้ว ประมาณ 2-3 ปี คือกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทำงาน

ผู้ที่มีความสนใจที่จะร่วมงานกับบริษัทฯ สามารถอ่านรายละเอียดและติดต่อผู้ประสานงานในส่วนการสรรหา ดังนี้
คุณแก้วตา 038-498257
คุณอุไรวรรณ 038-498260
คุณพัชรา 038-498246
คุณพิมฐดา 038-498258