วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครบรอบปีที่ 21

ภาพบรรยากาศวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครบรอบปีที่ 21

[envira-gallery id=”5935″]