คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้จัดการประชุมเจรจาพูดคุยหารือกับ บริษัท Schaffler Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560  เวลา 9.00 น. – 12. 00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้จัดการประชุมเจรจาพูดคุยหารือกับ บริษัท Schaffler Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  ซึ่งบริษัทบริษัท Schaffler Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ได้แนะนำบริษัท Schaffler Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. และเจรพูดคุยสันบสนุนงานวิจัยต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาในอนาคต

งานวิจัยและงานกิจการนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาจึงได้มีการจัดไปเยี่ยมชม บริษัท Schaffler Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ในช่วงปลาย มกราคม หรือกลาง กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้

[envira-gallery id=”6470″]