โครงการผู้บริหารพบบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เข้าร่วมงานโครงการผู้บริหารพบบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 1 และงานขอบคุณบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2561 ณ อาคาร 13 พลศึกษา

[envira-gallery id=”6576″]