โครงการแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในเขตภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561 เริ่มต้นด้วยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จ.ฉะเชิงเทรา

[envira-gallery id=”6619″]