โครงการแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้น ม.6 รร.ชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี

โครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในเขตภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้น ม.6 รร.ชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี

[envira-gallery id=”6761″]