โครงการแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก จ.สระแก้ว

โครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในเขตภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก จ.สระแก้ว

[envira-gallery id=”6777″]