นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ คว้ารางวัลสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 5

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอแสดงความยินดีต่อ น.ส.จุฑารัตน์ สีชมภู และ น.ส.นภารัตน์ รุยันต์ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ในการคว้ารางวัล อันดับที่ 6 พร้อมเงินสด 10,000 บาท และอันดับที่ 11 ตามลำดับ ในการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 5 ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤศจิกายน 2560 จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน สำนักงานนายกรัฐมนตรี และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก โดยมี ผศ.ดร.ประวิทย์ ชุมชู อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ฝึกสอน

[envira-gallery id=”6811″]