โครงการแนะแนวการศึกษาในรูปแบบนิทรรศการวันวิชาการ โรงเรียนมัธยมตากสิน จ.ระยอง

โครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในเขตภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้น ม.6 โครงการแนะแนวการศึกษาในรูปแบบนิทรรศการวันวิชาการ โรงเรียนมัธยมตากสิน จ.ระยอง

[envira-gallery id=”6850″]