โครงการแนะแนวการศึกษาในรูปแบบงานนิทรรศการวันวิชาการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี

โครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในเขตภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้น ม.6 โครงการแนะแนวการศึกษาในรูปแบบงานนิทรรศการวันวิชาการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี

[envira-gallery id=”6857″]