โครงการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี

โครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในเขตภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้น ม.6 โครงการแนะแนวการศึกษาในรูปแบบงานนิทรรศการวันวิชาการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี

[envira-gallery id=”6863″]