โครงการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จ.ชลบุรี

โครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในเขตภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561  โครงการแนะแนวการศึกษาในรูปแบบงานนิทรรศการวันวิชาการ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จ.ชลบุรี

[envira-gallery id=”6873″]