การประชุมร่วมกับ Harbin Engineering University (HEU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมกับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติเพื่อสานต่อความร่วมมือกับ Harbin Engineering University (HEU) ประเทศสาธรณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารวิทยาบริการ เวลา 09.30 – 12.00 น.

[envira-gallery id=”6892″]