2 กุมภาพันธ์ “วันเกษตรศาสตร์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธี วางพวงมาลาคารวะสามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[envira-gallery id=”6936″]