ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปราจีนบุรี มอบของที่ระลึกแก่คณบดีและคณาจารย์

ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปราจีนบุรี มอบของที่ระลึกแก่คณบดีและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปราจีนบุรี เข้ามอบของที่ระลึกแก่คณบดีและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ร่วมให้คำปรึกษาและเป็นกรรมการตัดสินอาสาสมัครในการประกวดและแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ในโครงการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและจีนของเด็กนักเรียนในเขต 4 จังหวัด อันได้แก่ จ.สระแก้ว จ.นครนายก จ.ฉะเชิงเทรา และจ.ปราจีนบุรี เพื่อให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษาทางด้านภาษาอังกฤษและจีน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีรายชื่อผู้ร่วมให้คำปรึกษาและเป็นกรรมการตัดสิน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา, อาจารย์ทรงชัย จิตภักดีบดินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรรมการตัดสินภาษาอังกฤษ และMiss Liu Junyan ครูอาสาสมัครจากสาธารณรัฐประชาชนจีน กรรมการตัดสินภาษาจีน