งานประชุมวิชาการ District Summit 2018

         

        สนช. ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพันธมิตร มีจุดประสงค์ในการเผยแพร่และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเมืองและพัฒนาธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อเตรียมก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงได้จัดงานประชุมวิชาการ District Summit 2018 ขึ้นในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ อาคารสยามสแควร์วัน กรุงเทพมหานคร

       ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จึงได้ส่งนิสิตเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่ระดับนานาชาติ 

[envira-gallery id=”7055″]