เข้าเยี่ยมชมงาน ณ บริษัท Schaeffler Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

           

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา นำโดย ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ดร.อุมารินทร์ แสงพานิช ผศ.ดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน และ อ.อรรถพล ชัยมนัสกุล  ได้พานิสิตจำนวน 29 คน เข้าเยี่ยมชมงาน ณ บริษัท Schaeffler Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และแบริ่งลูกปื ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561​

[envira-gallery id=”7077″]