โครงการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี

โครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในเขตภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561  โครงการแนะแนวการศึกษาในรูปแบบงานนิทรรศการวันวิชาการ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี วันที่ 14 ก.พ. 61

[envira-gallery id=”7122″]