บริษัท โคะนัน จี เทค จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ

บริษัท โคะนัน จี เทค จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ นิสิตที่สนใจสามารถโทรสอบถาม คุณเจริญพร 092-4526642