คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

[envira-gallery id=”7487″]