คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดกิจกรรม ENG JOB FAIR 2018

กิจกรรม ENG JOB FAIR 2018 งานเดียวที่รวบรวมสถานประกอบการทางสายอาชีพวิศวกรมากกว่า 30 สถานประกอบการ ทั้งในจังหวัดชลบุรี กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุทธยา สมุทรปราการ และระยอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัครงานให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ณ อาคาร 13 พลศึกษา

[envira-gallery id=”7519″]