ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชากับบริษัท ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) จำกัด

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชากับบริษัท ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) จำกัด ทำขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556