ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชากับบริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชากับบริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด ทำขึ้นเมื่อวันที่ 19  กันยายน  พ.ศ. 2557